Veelgestelde vragen

 

Kijk eerst of je vraag hieronder wordt beantwoord.

Zo niet, gebruik dan het formulier op de contactpagina om de vraag voor te leggen.

 

-› Is het Marikenpad gemarkeerd?

 

-› Is er van het Marikenpad ook een beschrijving op papier beschikbaar?

 

-› Kun je het Marikenpad ook in omgekeerde richting afleggen?

 

-› Hoe nauwgezet houdt het Marikenpad zich aan de historische werkelijkheid?

 

-› Waarom hebben sommige etappes meerdere varianten en andere maar één?

 

-› Waar kan ik informatie vinden over verblijfsvoorzieningen langs de route?

 

-› Waar vind ik informatie over openbaar vervoer langs de route?

 

-› Wat moet ik doen als ik op de uitgestippelde fietsroute een bord ‘verboden voor fietsers’ tegenkom?

 

-› Wat kan ik doen als ik onduidelijkheden of fouten in de routebeschrijving tegenkom?

 

-› Kan ik ook rechtstreeks naar de routebeschrijvingen op de RouteYou-pagina’s?

 

-› Waar vind ik hulp bij technische problemen met de routebeschrijvingen op de RouteYou-pagina’s?

 

-› Hoe kan ik het Marikenpad steunen?

 

 

-› Is het Marikenpad gemarkeerd?

Het Marikenpad is (nog) niet gemarkeerd.

Het markeren van enkele honderden kilometers aan wandel- en fietspaden en het onderhouden van die markering is een omvangrijke klus. Behalve logistieke organisatie vraagt het de inzet van veel vrijwilligers.

Bij voldoende belangstelling zou dit een toekomstig project kunnen worden.

(Naar boven)

 

-› Is er van het Marikenpad ook een beschrijving op papier beschikbaar?

In het digitale tijdperk waarin we leven had de productie van de website voorrang. We zijn blij dat die er nu is, zodat we op pad kunnen.

Bij voldoende belangstelling zal in de toekomst ook informatie in boek- of brochurevorm beschikbaar komen.

(Naar boven)

 

-› Kun je het Marikenpad ook in omgekeerde richting afleggen?

Het idee van het Marikenpad is ooit opgekomen door een discussie over de reis die Mariken van Nieumeghen volgens het oude verhaal van Nijmegen naar Antwerpen gemaakt zou hebben om daar met Moenen in zonde te gaan leven. Maar ze reisde ook weer terug en bekeerde zich. Alleen om die reden al is het de moeite ook eens de omgekeerde richting te proberen. Dat is nu natuurlijk al mogelijk door de huidige routebeschrijving terug te lezen, maar handig is anders.

Aan de routebeschrijving van de terugreis Antwerpen -› Nijmegen wordt momenteel gewerkt. Over enige tijd is die beschikbaar.

(Naar boven)

 

-› Hoe nauwgezet houdt het Marikenpad zich aan de historische werkelijkheid?

Uitgangspunt van het Marikenpad is, dat het gebodene historisch gezien optimaal kan worden verantwoord.

Dat betekent in de eerste plaats dat de historische informatie die wordt gepresenteerd met onderzoek is gestaafd. Soms leidde dat al tot correcties op wijdverbreide historische misverstanden en tot nieuwe ontdekkingen. Maar wij hebben de wijsheid niet in pacht en kunnen ons vergissen. Kritiek, liefst onderbouwd, is dus welkom. Het kan ook zijn dat je aanvullende informatie hebt. Die is natuurlijk ook welkom. Gebruik daarvoor de contactpagina.

Het uitgangspunt van historiciteit betekent niet dat het Marikenpad op de centimeter nauwkeurig het spoor van Mariken van Nieumeghen, Albrecht Dürer of Hugo de Groot volgt. Om diverse redenen is dat onmogelijk. Maar de historische loop van de route kan wel worden benaderd. Per etappe wordt aangegeven wat de ‘historische route’ is en wat eventueel een alternatieve route is of een omleiding om verkeerstechnische redenen. Maar ook als de route ‘historisch’ wordt genoemd zitten er nu en dan kleine omwegen (bijvoorbeeld bij verkeerspleinen, spoorwegen en kanalen) en kleine afwijkingen in. Ook sluit zo’n ‘historische route’ niet uit dat er historisch even juiste alternatieven zijn.

(Naar boven)

 

-› Waarom hebben sommige etappes meer varianten dan andere?

Het Marikenpad kent twee hoofdvarianten: de route voor wandelaars en toerfietsers (rood gemarkeerd) en de route voor racefietsers (paars gemarkeerd).

Voor de racefietsers geldt sowieso, dat zij nergens onverharde paden tegenkomen. Het spreekt voor zich dat daarvoor soms omleidingen moesten worden gemaakt. Anderzijds gaat ongeveer de helft van de route over historische stukken weg, die voor wandelaars en toerfietsers juist minder aantrekkelijk zijn.

Voor wandelaars en toerfietsers zijn er gelukkig dikwijls historische varianten: ook in vroeger tijden kozen wandelaars vaak andere afslagen dan ruiters of wagens. Zij gaven bijvoorbeeld de voorkeur aan een route langs een lint van dorpen boven de gevaarlijlke route over de hei.

In grote lijnen er dan ook twee soorten redenen voor varianten: historische en verkeerstechnische.

We spreken van historische redenen als er ook in de geschiedenis uiteenlopende routes konden worden gekozen, bijvoorbeeld in geval van winter- en zomerwegen, of wegen via de dorpen en wegen over de heide.

Verkeerstechnische redenen hebben te maken met wandel- en fietsgenot en met verkeersveiligheid. Een enkele keer is een historisch traject als gevolg van autoverkeer zo onaantrekkelijk voor wandelaars en toerfietsers, dat is omgezien naar een alternatief.

Waar mogelijk worden voor omleidingen historische alternatieven benut. Dat geldt bijvoorbeeld voor de routes via de dorpen en de Zomerweg tussen Grave ‘s-Hertogenbosch (etappe 2 en 3) als alternatieven voor de oude route over de heide, die nagenoeg samenvalt met de huidige rijksweg N324 en de A59. Gelukkig bieden de fietspaden langs de autowegen daar de kans voor sportfietsers om de historisch interessante heideroute te benutten.

Een enkele keer was bij verkeerstechnische bezwaren geen historisch alternatief voorhanden, met name in het eerste gedeelte van etappe 6 (Loveren – Hoogstraten) en in het eerste gedeelte van etappe 7 (Hoogstraten – Sint-Job-in-‘t-Goor). De aantrekkelijke en veilige ‘toeristische routes’ daar volgen dan ook – vanuit historisch oogpunt – onlogische omwegen van meerdere kilometers. De totale lengte van deze twee ‘problematische’ trajecten beslaat 13,7 km, wat neerkomt op 8 procent van het totale Marikenpad.

Vooral na ‘s-Hertogenbosch komen veel onverharde gedeeltes voor. Daar zijn dan ook de meeste omleidingen voor racefietsers aangebracht, meestal ook niet via histyorische tracés. Die zijn echter stuk voor stuk beperkt in lengte en verwijderen zich nooit heel ver van de historische hoofdroute. Na Loveren en na Hoogstraten komen de racefietsers dan ook nog stukken tegen waar juist zij het historische tracé volgen, en de wandelaars en toerfietsers over rustige, meest onverharde paden gaan.

Voor alle duidelijkheid: ook als een etappe maar één variant voor wandelaars en toerfietsers heeft, biedt de routebeschrijving altijd nog twee versies, namelijk een voor fietsers en een voor wandelaars. Beide groepen volgen weliswaar vaak dezelfde route maar de aanwijzingen kunnen verschillen (bijvoorbeeld aan de linkerkant lopen, aan de rechterkant fietsen).

(Naar boven)

 

-› Waar kan ik informatie vinden over verblijfsvoorzieningen langs de route?

Op de pagina’s met de routebeschrijvingen, de pagina’s van de navigatiehulp RouteYou, vind je rechts bovenaan een knop (icoontje met een bed) waaronder overnachtingsmogelijkheden worden aangeboden. Deze informatie wordt geleverd door RouteYou. Het Marikenpad heeft daarover geen zeggenschap en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze aanbiedingen.

Een uitstekend netwerk van gastadressen vind je bij Vrienden op de Fiets. Daar zijn niet alleen fietsers welkom, maar ‘iedereen die zich op eigen kracht voortbeweegt’.  Dus ook wandelaars (en zelfs kanoërs en schaatsers, al is het Marikenpad daar nog niet voor uitgezet…)

Het kan verstandig zijn om overnachting ruim van tevoren te reserveren. Dat geldt zeker in  het hoogseizoen.

(Naar boven)

 

-› Waar kan ik informatie vinden over openbaar vervoer langs de route?

Langs het gehele Marikenpad kun je van openbaar vervoer gebruik maken. Alle etappeplaatsen zijn goed per openbaar vervoer bereikbaar. Dat geldt ook voor de meeste tussenliggende plaatsen. Houd er wel rekening mee, dat sommige gedeelten van het Marikenpad tussen halteplaatsen in zich verwijderen van de doorgaande wegen waarover de busverbindingen lopen.

Treinstations in de directe nabijheid van de route zijn aanwezig in Nijmegen, Rosmalen, ‘s-Hertogenbosch, Oisterwijk, Tilburg en Antwerpen.

Zowel in Nederland als in België kun je je fiets in de trein meenemen. Dat is helaas niet mogelijk in de bus of de tram. Voor toerfietsers zijn met het oog op het vervoer per trein vijf station-to-station dagtochten uitgezet, die je hier vindt.

Gebruik voor informatie over openbaar vervoer de beschikbare informatiesites.

In Nederland: www.9292.nl (voor info over busvervoer) en www.ns.nl (voor info over treinvervoer).

In Belgë: www.delijn.be (voor info over bus- en tramvervoer) en www.nmbs.be (voor treinvervoer).

(Naar boven)

 

-› Wat moet ik doen als ik op de uitgestippelde fietsroute een bord ‘verboden voor fietsers’ tegenkom?

Afstappen en lopen. Dat geldt ook voor gedeelten waar een bord ‘voetpad’ staat.

Je krijgt daar soms mee te maken. Met name in de voetgangersgebieden van Nijmegen en Tilburg.

Autovrije zones in binnensteden kunnen tot verwarring leiden. In ‘s-Hertogenbosch bijvoorbeeld mag je in de binnenstad fietsen (Hinthamerstraat, Markt, Schapenmarkt, Vughterstraat). Dat mag ook in het centrum van Antwerpen (Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat). In Nijmegen (Broerestraat) mag het niet. In Tilburg (Heuvelstraat) is fietsen alleen vóór 11 uur ’s morgens toegestaan.

Heb je geen zin om te lopen, dan zul je in die gevallen een andere route door de stad moeten zoeken.

(Naar boven)

 

-› Wat kan ik doen als ik onduidelijkheden of fouten in de routebeschrijving tegenkom?

Het valt nooit uit te sluiten dat je de weg kwijtraakt. Je kunt je vergissen, al is dat natuurlijk de minst voor de hand liggende verklaring. wink Er kan ook sprake zijn van een tijdelijke of definitieve wijziging ter plaatse. Of wij hebben gewoon een fout gemaakt. Je zult in zo’n situatie zelf een oplossing moeten vinden. Het kan dus geen kwaad een wandel- of fietskaart van de omgeving bij je te hebben.

Natuurlijk stellen we het op prijs als je zo’n ervaring met ons deelt, zodat we kunnen bekijken of er iets moet worden aangepast. Gebruik daarvoor het formulier op de contactpagina.

(Naar boven)

 

-› Kan ik ook rechtstreeks naar de routebeschrijvingen op de RouteYou-pagina’s?

Dat kan zeker. Het Marikenpad heeft een eigen kanaal op RouteYou. Als je alleen routes wilt plannen voldoet dat uitstekend. Je mist dan natuurlijk wel de achtergrondinformatie op deze site.

Handig is vooral de gratis app van RouteYou, die van je smartphone een GPS-apparaat maakt. Daarmee word je onderweg feilloos langs de juiste route geleid. Met behulp van de app kun je een overzicht van alle etappes en varianten van het Marikenpad oproepen door het gebruik van de content-code ‘mariken’. Voor meer informatie: ga naar RouteYou.

(Naar boven)

 

-› Waar vind ik hulp bij technische problemen met de routebeschrijvingen van RouteYou?

Voor alle technische problemen met de routebeschrijvingen van RouteYou verwijzen we naar site van RouteYou.

(Naar boven)

 

-› Hoe kan ik het Marikenpad steunen?

Het Marikenpad is een niet-commerciëel project, en dat willen we graag zo houden. Aan het gebruik van deze site zijn daarom geen kosten verbonden. Het betekent ook dat het pad alleen in stand kan blijven door de vrijwillige inzet van betrokkenen: wandelaars, fietsers en historici (profs en liefhebbers). Dat kan o.a. door bij te dragen in de collectieve kennis rond de route en haar geschiedenis via de contactpagina of in reactie op nieuwsberichten. En natuurlijk door anderen te wijzen op het bestaan van het Marikenpad.

(Naar boven)