Van Mariakapel tot raadhuis, van dorpspomp tot geen pomp

Op de afbeelding links het in 1728 opgerichte raadhuis op De Lind in Oisterwijk, gezien in oostelijke richting (kopie naar een schilderij uit 1831).

Vanaf de 16e eeuw tot dan toe had de door de Staatse overheid geconfisqueerde Mariakapel als zodanig dienst gedaan, die op dezelfde plek stond. Op de achtergrond de dorpspomp opgebouwd uit boomstammen op de plaats waar tot voor kort een monumentale stenen pomp stond. In 1897 werd ook dit raadhuis gesloopt en drie jaar later vervangen door het huidige ‘oude’ raadhuis (foto rechts).

De gemeente Oisterwijk heeft de stenen pomp in 2017 bij de herinrichting van de kop van De Lind verwijderd. ‘De huidige pomp is in 1981 gebouwd en behoort niet tot beschermd dorpsgezicht. De bestaande pomp staat ook niet op een historische locatie’, aldus de gemeente in 2016 in een toelichting op het sloopplan. (Pardon? Hoe historisch kan een locatie zijn? Oisterwijk is zo’n beetje ontstaan rond de eeuwenoude pomp op deze plek.)

Het huidige ‘oude’ raadhuis is inmiddels aangewezen als rijksmonument. Benieuwd of dit dan misschien overeind blijft…