Dürer ontbeet niet in Brecht maar in De Horst

Eenmaal gelanceerd zijn sommige fouten bijna niet meer terug te draaien. Auteurs kunnen maar moeilijk de verleiding weerstaan om dubieuze bronnen klakkeloos over te nemen, vooral als men geen andere onderzoeksresultaten bij de hand heeft. Zo verspreiden misvattingen zich als inktvlekken.

 

De wijdverbreide opvatting dat Albrecht Dürer – een van de ‘roemruchte reizigers’ op het Marikenpad – in 1520 via Brecht naar Antwerpen reisde, is daar een voorbeeld van. Het is een almaar doorgekopieerde bizarre uitleg van enkele onbegrepen woorden in Dürers dagboek van zijn reis door de Nederlanden, die overduidelijk voortkomt uit een gebrek aan historisch-topografische kennis van de Belgische Kempen.

 

De aanduiding van Nederlandse en Vlaamse plaatsnamen in Dürers dagboek is opmerkelijk. Hij nam de spelling niet over van een landkaart of van wegwijzers, die waarschijnlijk geen rol speelden, maar gaf weer wat hij meende te horen. Antwerpen heette Antorff, Bommel heette Pommel, ‘s-Hertogenbosch heette Herzog Pusch of kortweg Pusch, Oosterwijk heette Östrich en Tilburg heette Tilwerg. Deze min of meer fonetische spelling van plaatsnamen is voer voor linguïsten. Zij kunnen de tanden stukbijten op bijvoorbeeld de vraag of de spelling Pusch erop wijst dat de B in het toenmalige Brabant scherper dan tegenwoordig werd uitgesproken, of dat in Dürers eigen Neurenbergse dialect de P juist zachter klonk.

 

In de diverse uitgaven van het dagboek wordt verschillend met de aanduiding van plaatsnamen omgesprongen. Zo worden in de negentiende-eeuwse Duitse editie van Friedrich Leitschuh, die dicht bij de oorspronkelijke tekst blijft, de namen weergegeven zoals Dürer ze opschreef; in noten wordt vervolgens een vertaling naar de eigentijdse schrijfwijze gegeven.

In anderstalige uitgaven van het dagboek wordt doorgaans afgezien van de oorspronkelijke spelling van Dürer; men gebruikt de eigentijdse plaatsnamen. Dat lijkt een eenvoudige oplossing, maar toch kan het fout gaan.

 

Over het traject Baarle-Antwerpen lezen we in de oorspronkelijke tekst: ‘Darnach kamen wir gen Barell, lagen übernacht und verzehrt do 5 stüber. Und die gesellen wurden mit dem wirth uneins, und wir fuhren bey der nacht bis gen Hochstrat, do sassen wir zwo stund und fuhren darnach gen Harscht für S. Leohnhartkirchen, do assen wir zu morgens und verzehrt jjjj stüber.’ Leitschuh vertaalde de plaatsnamen in deze passage keurig op één na: Harscht. Ook hij wist in zijn Duitse editie van 1884 al geen raad met deze aanduiding. 

In een franstalige editie van J.A. Goris en Georges Marlier uit 1937 ontspoort het pas echt goed. De vertaling luidt nu: ‘Nous y restâmes deux heures et nous alâmes par Brecht à Saint Léonard.’ Hoewel de uitgave rijk is voorzien van kanttekeningen, stappen de auteurs zonder uitleg over deze merkwaardige interpretatie heen. En het kan niet uitblijven: andere uitgaven nemen het – eveneens zonder bronvermelding – over. In de Nederlandse editie door P.T.A. Swillens van 1942 wordt Harscht als enige plaatsnaam onvertaald weergegeven. In een voetnoot houdt Swillens nog wel een slag om de arm, maar hij papegaait na: ‘Een dorp van dien naam is onbekend. Wellicht is Brecht bedoeld.’

 

Aangezien het dagboek een belangrijke bron is bij de reconstructie van de oude route tussen ‘s-Hertogenbosch en Antwerpen, duikt Brecht sindsdien ook van tijd tot tijd op in heemkundige teksten die gaan over de historische route ‘van Hoogstraten via Brecht naar Antwerpen’. Maar het raakt kant noch wal. Afgezien van het gebrek aan enige naamsverwantschap tussen ‘Harscht’ en ‘Brecht’ blijkt de uitleg ook absurd voor wie de kaart bestudeert. Ben je vanuit Hoogstraten op weg naar Antwerpen in Sint Lenaarts aangekomen, dan heeft het geen enkele zin om eerst rechtsaf te slaan naar Brecht, terwijl er sinds mensenheugenis via De Locht een nagenoeg rechte weg, de Tilburgbaan, richting Schoten, Merksem en Antwerpen loopt.

 

Bedevaartsvaantje van De Horst.

De voetnoot van Swillens getuigt dan ook van gebrek aan elementaire topografische kennis van de regio. Een dorp van de naam Harscht is wel degelijk bekend, al was het in 1942 een onopvallend gehucht nabij Schoten. Het heet

tegenwoordige Horst. Op oude kaarten vinden we de namen Hoorst, Den Horst, Op den Horst en Op ’t Horsten.

Aan het ooit vermaarde bedevaartsoord herinneren nu alleen de Mariakapel uit 1436 en een straatnaam. Eeuwenlang was de Mariakapel een trekpleister voor bedevaartgangers die er dankzij een pauselijke bul op de feestdag van Onze lieve Vrouw Geboorte (8 september) en gedurende het aansluitende octaaf aflaten hoopten te verdienen. Maar ook door het jaar heen was De Horst een drukke pleisterplaats, waarmee niet alleen de kapelaan maar ook twee herbergen annex brouwerij/bordeel de kost verdienden.

 

Over de herkomst van de foute uitleg hebben we intussen een vermoeden. Waarschijnlijk was de Mechelse letterkundige Robert Foncke verantwoordelijk voor het maken van de inktvlek, die vervolgens door anderen werd uitgewreven. Hij besteedde in 1931 in het tijdschrift van de Vlaamse Toponymische Vereeniging aandacht aan de Nederlandse en Vlaamse plaatsnamen in het dagboek van Dürer. Bij Harscht schrijft hij: ‘Waarschijnlijk een vergissing voor Brecht, daar de ganse vermelding luidt: gen Harscht fur S. Leohnhartskirchen, i.e. naar Harscht langs de St. Lenaartskerk voorbij.’

Of Foncke echt de aanstichter van de verwarring is weten we niet helemaal zeker, want misschien kopieerde ook hij andermans fouten zonder bronvermelding.

13 november 2017
marikenpad2
Uncategorized
2 Reacties

Omleiding voor Antwerpen flink bekort

De omleiding bij binnenkomst van Antwerpen vanaf de Bredabaan is aanzienlijk korter geworden. De doorsteek die via de nieuwe loop- en fietsbrug is gemaakt is nog wel provisorisch. Op de website zijn de kaartjes aangepast aan de nieuwe tijdelijke situatie.

 

Nog altijd werkt de gemeente Antwerpen rond de voormalige IJzerlaanbrug aan een grootscheepse herstructuring. In de voorbije periode konden wandelaars en fietsers niet anders dan via een omleiding van ongeveer een kilometer over de IJzerlaan het Marikenpad volgen. Nu is vanaf de nieuwe loop- en fietsbrug over het Albert Kanaal een min of meer rechtstreekse doorsteek gemaakt naar de Samberstraat. Die verkorte route is nog wel provisorisch.

Ook de toegang tot de loop-/fietsbrug is nog niet af. De oprit is een voorlopige voorziening van steigermateriaal.

De definitieve route zal iets anders lopen dan nu, al komt de huidige noodoplossing aardig in de buurt. We houden de situatie in de gaten. Als de definitieve route klaar is zullen we daar melding van maken.

 

Nieuw: Hugo de Groot Pad

Bij de ontwikkeling van het Marikenpad zagen we het al aankomen: Hugo de Groot zou het niet bij een paar etappes op het oude pad van Mariken en Moenen laten zitten. Zijn hele vluchtroute, van Loevestein tot Antwerpen, moest online komen. We hebben hem zijn zin gegeven. Met het Hugo de Groot Pad herbeleef je voortaan zijn spannende ontsnapping in 1621 uit de greep van Maurits.

 

Net als bij het Marikenpad reis je wandelend of fietsend door de geschiedenis. Het bijzondere van het Hugo de Groot Pad is, dat je één enkele historische gebeurtenis opnieuw meemaakt. En dat is dan meteen een van de populairste gebeurtenissen uit de vaderlandse geschiedenis: Hugo’s wonderbaarlijke vlucht uit Loevestein naar Antwerpen op 22 en 23 maart 1621.

 

Vluchtroute gereconstrueerd


Je begint in Slot Loevestein, waar de list met de boekenkist wordt nagespeeld. Dan vaar je, quasi in de kist, naar Gorinchem aan de overkant van de Merwede. Daar maak je een tussenstop bij de bevriende familie Daatselaar, waar Hugo in de kist werd binnengesmokkeld. Vandaar volg je Hugo naar Antwerpen via de gereconstrueerde vluchtroute. Vermomd als metselaarsknecht ging hij eerst te voet naar Waalwijk en uiteindelijk in een stikdonkere nacht door vijandelijk gebied per bolderkar richting Antwerpen.

Het Hugo de Groot Pad is het tweede wandel- en fietspad op historischeroutes.nl.

 

Heb je al kennis gemaakt met het Marikenpad, dan ben je Hugo de Goot in de etappes 4 t/m 8 tegengekomen als een van de roemruchte reizigers. Het laatste gedeelte van zijn vlucht gaat namelijk over dat traject. Het eerste deel, van Loevestein tot Riel onder Tilburg, is daar nu aan toegevoegd, zodat je voortaan de hele vluchtroute kunt afleggen.

 

(Doorklikken naar het Hugo de Groot Pad.)

5 juni 2017
marikenpad2
Uncategorized
1 Reactie

Extra: ‘lichte’ fietsroute tussen Loveren en Hoogstraten

Voor fietsers is het Marikenpad verrijkt met een extra variant. Tussen Loveren en Hoogstraten kun je voortaan het moeilijk berijdbare Laarzenpad van Zondereigen links laten liggen. In plaats daarvan rijd je rechtsom via enkele fietsknooppunten naar Baarlebrug. Daar sluiten de oorspronkelijke route en de nieuwe ‘lichte’ variant zich weer aaneen.

 

Voor alle duidelijkheid: fietsers mogen nog altijd voor dat schitterende Laarzenpad kiezen. Reacties hebben echter duidelijk gemaakt dat het voor sommigen net iets teveel van het goede is. Het Laarzenpad – route Zondereigen – is uitgezet als regionale wandelroute. Fietsers kunnen er overheen, maar er wordt wel wat van ze gevraagd. Soms moet je eraf als je in rul zand of modder blijft steken. Voor ervaren off-the-road-fietsers is dat natuurlijk het neusje van de zalm. Maar voor de huis-tuin-en-keuken-fietser op oma-rijwiel of e-bike kan het net iets te heftig zijn.

De nieuwe variant maakt de etappe 800 meter langer, maar door de betere ondergrond ga je er een stuk sneller overheen. Houd er wel rekening mee, dat je elders in deze etappe toch nog over flink wat onverharde paden gaat.

 

Suggesties welkom

Ook deze extra variant is ingegeven door reacties van Marikenpad-gangers. Heb je ervaringen of ideeën die tot verbeteringen van het pad zouden kunnen  leiden, aarzel dan niet om dit via de reactiepagina kenbaar te maken.

Hugo de Groot vluchtte via Baarle, maar overnachtte er niet

Het is een hardnekkige legende, die zelfs is doorgedrongen tot de Bosatlas van de geschiedeniscanon. Hugo de Groot zou tijdens zijn vlucht van Loevestein naar Antwerpen overnacht hebben in herberg De Zwaan in Loveren bij Baarle-Nassau/-Hertog. Maar het klopt niet. Het onderzoek voor de reconstructie van de historische route Nijmegen-Antwerpen (het Marikenpad) heeft dat uitgewezen.

 

Het verhaal wordt al sinds mensenheugenis doorverteld, maar schriftelijke bronnen of ander hard bewijs werden nooit gevonden. In 1973 publiceerde pater Eduard Loffeld, heemkundige in Baarle, een serie van drie artikelen over de kwestie. Ook hij kon geen hard bewijs vinden. Maar hij voerde wel een grote hoeveelheid feiten en redeneringen aan, die de conclusie moesten ondersteunen, dat Hugo vermoedelijk via Baarle reisde en in De Zwaan logeerde.

Het onderzoek rond het Marikenpad heeft nu aangetoond, dat Loffeld zijn belangrijkste bron uiterst selectief heeft gebruikt. Die bron is de betrouwbaar geachte 18e-eeuwse biografie van Hugo de Groot door Brandt en Van Cattenburgh. Daarin staat dat Hugo en zijn voerman met paard en wagen de hele nacht hebben doorgereden. Ze waren om 6 uur ’s avonds uit Waalwijk vertrokken en arriveerden na een onafgebroken rit de volgende dag tussen 12 en 1 uur in Antwerpen.

 

Vluchtroute

Het onderzoek heeft nog meer duidelijk gemaakt. Tot nu toe twijfelde men of Hugo de Groot wel via Baarle  is gevlucht, dat immers in Staats gebied lag. Hugo probeerde juist uit het Staatse gebied te ontkomen. Gebleken is dat desondanks de vluchtroute vrijwel zeker over Baarle liep.

Lees het hele verhaal hier.

Beukendreef: beuken weg

Toen ik vandaag in Oisterwijk de Beukendreef op fietste, was het even alsof ik hallucineerde. Verkeerde straat? Nee: Beukendreef stond er op het bordje. Maar waar waren de beuken? De karakteristieke historische laan in het Marikenpad – Oisterwijk uit richting Tilburg – zag er gehavend uit.

 

De Beukendreef 20 april 2017
De Beukendreef op 10 maart 2017

Wat blijkt? De gemeente Oisterwijk heeft in overleg met de omwonenden vier weken geleden 76 oude beuken langs de Beukendreef gekapt. Deskundigen adviseerden om dat te doen vanwege de staat van de bomen en de situatie van het wegdek. De beuken werkten zich als het ware omhoog, zodat wegdek en trottoir steeds minder begaanbaar werden. Bovendien waren enkele exemplaren nu al ten dode opgeschreven en zouden de andere beuken het binnen een jaar of tien eveneens begeven.

 

Straat onderhanden

De Beukendreef zonder beuken? Dat is niet de bedoeling. Er zullen jonge beuken voor de oude reuzen in de plaats komen, maar dan van een andere soort, die beter geschikt is in een straat: de haagbeuk.

Voor het zo ver is zal de gemeente eerst de hele straat onderhanden nemen met inbegrip van de riolering. De komende tijd zullen er dus wel periodes zijn waarin de straat is afgesloten. We zullen proberen onze wandelaars en fietsers te informeren en indien nodig omleidingen voor te stellen.

20 april 2017
marikenpad2
Uncategorized
1 Reactie

Wandelroute ‘s-Hertogenbosch – Tilburg verbeterd

De toeristische wandelroute ’s-Hertogenbosch – Tilburg (etappe 4) heeft een paar aanpassingen gekregen. Tussen Fort Isabella en Helvoirt wandelt het nu een stuk lekkerder.

De grootste hinder kwam van de N65. Vanaf Restaurant Het Groene Woud moest je ongeveer 2,5 kilometer langs die lawaaiige autoweg lopen, voordat je bij de Antwerpsebaan in Helvoirt weer het bos in ging. Bij nader inzien is dat een te lang stuk met geluidshinder. Je liep minimaal een half uur in de herrie.

Daarom is een aantrekkelijke omleiding voor wandelaars uitgezet. Vanaf de Vughtse Heide steek je voortaan meteen de N65 over. Via de Vijverbosweg, de Jagersboslaan en de Hoevensestraat kom je dan op de Sparrendaalseweg. Aan het eind daarvan kom je via de Esschebaan op De Dijk, een overgebleven stukje van de oude kronkelweg langs Helvoirt. De Dijk sluit rechtstreeks aan op de Antwerpsebaan. Door de omleiding is de route maar 500 meter langer geworden.
Voor fietsers is de oorspronkelijke route gehandhaafd. Zij zijn het hinderlijke gedeelte in vijf à tien minuten voorbij: dat blijft binnen de perken.

 

Vughtse Heide

Een andere verbetering betreft het stuk tussen Fort Isabella en de Lunetten. De wandelroute daar liep tot nu toe vlak langs de Loonsebaan. Dat was een gemiste kans, want 50 à 150 meter in noordwestelijke richting loopt parallel een schitterend wandelpad over de Vughtse Heide. Voortaan worden de wandelaars daar overheen gestuurd.

De aanpassingen zijn het rechtstreekse gevolg van reacties van wandelaars. Schroom dus vooral niet voorstellen te doen die het pad kunnen verbeteren. Je kunt tips doorgeven via de contactpagina.